International Air freight

Vận chuyển hàng không quốc tế cho các lô hàng nặng đến hơn 75 quốc gia trên toàn thế giới trong vòng 3 hoặc 5 ngày làm việc. Các lô hàng có thể nặng từ 45 kg trở lên không giới hạn. Dịch vụ tận nơi và giá cả có sẵn theo yêu cầu. Vui lòng gọi văn phong hà nội express của chúng tôi để biết thêm thông tin