Định Vị Bưu Phẩm

 Thanh Hường
Công ty CPN Quốc Tế Hà Nội
E20 - Tổ 57 -  Yên Hòa - Cầu Giấy - HN

VP LK6 - 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện Thoại : 04.66707708  -  0974476999
Fax           : 04.35500669
Email   :   huong.qhexpress@gmail.com