International Air freight

Vận chuyển hàng không quốc tế cho các lô hàng nặng đến hơn 75 quốc gia trên toàn thế giới trong vòng 3 hoặc 5 ngày làm việc. Các lô hàng có thể nặng từ 45 kg trở lên không giới hạn. Dịch vụ tận nơi và giá cả có sẵn theo yêu cầu. Vui lòng gọi văn phong hà nội express của chúng tôi để biết thêm thông tin

Global Express

Với hệ thống track & trace trực tuyến, Global Express cung cấp dịch vụ giao hàng ngày hôm sau hoặc ngày thứ hai đến hầu hết các thành phố thủ đô trong khu vực Châu Á, Châu Âu trước khi kết thúc giờ làm việc địa phương trong ngày làm việc cho cả tài liệu và bưu kiện. Trọng lượng tối thiểu của lô hàng là 500 gram và trọng lượng tối đa lên đến 500 kg. Dịch vụ này giao hàng tận nơi đến hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Khi vận chuyển các lô hàng trọng lượng nhẹ, vui lòng sử dụng công thức: 1m3 = 200 kg