Thanh Hường
Công ty CPN Quốc Tế Hà Nội
E20 – Tổ 57 – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN
VP : LK6 – 96 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện Thoại : 04.66707708 – 0974476999
Fax : 04.35500669
Email : huong.qhexpress@gmail.com