Định Vị Bưu Phẩm

 

Chuyển phát nhanh thông thường (CPN)
Dịch vụ Chuyển phát nhanh thông thường là dịch vụ chuyển phát nhanh thư từ, tài liệu, hàng hóa từ người gửi đến địa chỉ người nhận trong khoảng thời gian đã được HanoiExpress công bố.

Dịch vụ Chuyển phát nhanh thông thường là dịch vụ chuyển phát nhanh thư từ, tài liệu, hàng hóa từ người gửi đến địa chỉ người nhận trong khoảng thời gian đã được HanoiExpress công bố. Thời gian chuyển phát đến các địa chỉ trong nội thành, nội thị là 24h - 48h (tùy theo từng tỉnh, thành phố) Thời gian chuyển phát đến các địa chỉ ngoại thành hoặc huyện, xã... bằng thời gian chuyển phát đến nội thành tỉnh tương ứng cộng thêm 24h - 48h tùy theo địa chỉ nhận.