Air cargo

Khi bạn có nhu cầu gửi nhiều lô hàng nhỏ lẻ từ một điểm đến các đơn vị nhận khác nhau tại một quốc gia hoặc khu vực. Dịch vụ Air cargo của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất về thời gian vận chuyển và chi phí. Vui lòng liên hệ với văn phòng Hanoi express của chúng tôi để biết thêm chi tiết