Định Vị Bưu Phẩm

 Dịch vụ báo phát là gì?

Báo phát là nằm trong gói dịch vụ vận chuyển gia tăng của Hanoi Express. Khi sử dụng dịch vụ này, người gửi có thể yêu cầu công ty cung cấp bằng chứng phát bưu gửi có chữ ký xác nhận của người nhận.
Hình thức xác nhận báo phát tại Hanoi Express?
Đối với dịch vụ báo phát tại Hanoi Express, người gửi sẽ được xác nhận việc gửi hàng hóa trực tiếp ngay lập tức bằng các phương thức sau:

- SMS: Ngay khi người nhận nhận được hàng, 1 tin nhắn thông báo hàng đã được phát thành công sẽ được chuyển trực tiếp đến người gửi. Người gửi có thể gọi điện lại cho người nhận để xác nhận lại thông tin hoặc kiểm tra lại hành trình gửi hàng hóa bằng tiện tích tra cứu vận đơn (link) trên website hay trên app ứng dụng của Hanoi Express.

- Ảnh chụp, Bill photo gửi hàng: sau khi giao hàng thành công, nhân viên của Hanoi Express sẽ chụp lại ảnh Bill gửi hàng đã phát thành công có chữ ký xác nhận của người nhận hoặc photo lại mẫu bill đó rồi chuyển lại trực tiếp cho người gửi để xác nhận việc phát hàng.

Ảnh chụp hay bill photo sẽ được gửi cho khách hàng qua nhiều hình thức như tin nhắn đa phương tiện, email,…
Nếu có thêm những câu hỏi hay thắc mắc về dịch vụ báo phát, bạn có thể liên hệ ngay với Hanoi Express thông qua form đăng ký phía dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn ngay khi tiếp nhận được thông tin.
Dịch vụ phát tận tay là gì?
Phát tận tay là nằm trong nhóm các dịch vụ gia tăng của Hanoi Express. Khi sử dụng dịch vụ này, người gửi sẽ được đảm bảo rằng hàng hóa/bưu phẩm sẽ được phát đến tận tay cho người nhận đúng theo thông tin về địa chỉ và họ tên ghi trên bưu gửi.
Những lưu ý về khi sử dụng dịch vụ phát tận tay tại Hanoi Express?
Khi sử dụng dịch vụ này, người gửi cần đảm bảo:
- Các thông tin ghi trên bill gửi hàng hóa/bưu phẩm cần vô cùng chính xác để giúp các nhân viên của Hanoi Express có thể phát thành công tới người nhận theo yêu cầu
- Hàng hóa/bưu phẩm gửi đi là các mặt hàng thông thường, không phải là các mặt hàng nguy hiểm vi phạm quy định pháp luật

Đặc biệt, dịch vụ phát tận tay không được áp dụng trong các trường hợp người nhận là các Lãnh đạo cấp cao của Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp hoặc các địa chỉ là trường học.